Gatunki muzyczne

Gatunek muzyczny to kategoryzacja, która pozwala na określenie dźwięków przez ich przynależność do danej grupy i rodzaju muzyki. Są one od siebie stosunkowo łatwo odróżnialne, przynajmniej w przypadku głównych gałęzi, a nie ich odłamów. Istnieje wiele czynników, które pozwalają za zaklasyfikowanie danego utworu do danego gatunku. Niekiedy również artysta tworzy przez większość kariery w jednym stylu i wtedy można powiedzieć o nim, że przynależny do określonego z gatunków.

Do takich czynników można zakwalifikować między innymi tradycyjne rozróżnienie, okres powstania (działalności), regionalne i krajowe wyróżnienia, technika i oprzyrządowane użyte do skomponowania utworu, pochodzenie oraz funkcja socjologiczna.

Obecnie wyróżnia się tysiące gatunków muzycznych, choć niektóre z nich to wariacie i lekkie modyfikacje głównych nurtów.