Pop

Przez pop rozumiemy rodzaj muzyki popularnej, chociaż znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie. W węższym zakresie jest taki nurt, który nastawiony jest przede wszystkim dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W odróżnieniu od muzyki rockowej, która przeznaczona jest do węższej grupy osób. Charakteryzuje się prostotą, dużą melodycznością oraz używaniem syntezatorów i studyjnych technik nagraniowych.

Artyści popowi to tacy, którzy tworzą swoją muzykę pod kątem gustów słuchaczy i nie mają zamiaru przekazywać za jej pośrednictwem żadnych głębszych wartości. Zdarzają się jednak próby przekazania poważniejszych treści w ten sposób. Muzyka pop pomimo tego, że nastawiona jest głównie na przyjemność to cechuje się profesjonalnym podejściem do komponowania utworów. Zwykle przy niej pracuje wiele osób – wykonawcy, nagraniowy, kompozytorzy itd. Duży nacisk kładzie się na video klipy.

Muzyka pop to między innymi: indie pop, college rock, nosie pop, power pop, dance pop, pop metal, j-pop i inne.