Techno

Techno to jeden z gatunków muzyki rozrywkowej powstałym w latach 80. XX wieku. Niekiedy w ten sposób nazywa się ogół elektronicznej muzyki klubowej – jest to oczywiście błędne myślenie. Jest to odrębny z gatunków muzycznych, który charakteryzuje się jednostajnym, regularnym rytmem.

Meritum wynosi cztery czwarte, a tempo większości utworów jest stosunkowo szybkie – wynosi około 120-140 uderzeń na minutę. Wykorzystywane są jedynie elektroniczne i komputerowe sample, za pomocą których komponuje się całość utworu.

Największy wkład w stworzenie tego gatunku ma niemiecki zespół Kraftwerk. Jednak za pierwszy utwór uważany jest przebój grupy Donny Summer o tytule I fell love. Obecnie uważa się, że techno powstało w Detroit w połowie lat 80. Większym zainteresowaniem cieszy się jednak w Europie.